A&A Opleidingen

A&A Opleidingen is als geaccrediteerd opleider toonaangevend voor cursussen op het gebied van salarisadministratie en financiële administratie.

A&A Opleidingen richt zich daarbij ondermeer op het ontwikkelen en realiseren van update cursussen ten behoeve van personen actief in het functiegebied salarisadministratie als wel in het functiegebied bedrijfs- (financiële) administratie. Deze opleiding en functiegebieden zijn onder meer gerelateerd aan de daarop betrekking hebbende examenlijnen bij de Associatie voor Examinering. (PDB, MBA, PDL, VPS)

Voor deelname aan deze op de actualiteit afgestemde update cursussen wordt een deelnamecertificaat afgegeven namens de Associatie voor Examinering en A&A Opleidingen. Door het volgen van deze cursussen worden PE-punten behaald die als voorwaarde gelden om geregistreerd te blijven in respectievelijk het NIRPA-register als wel ten behoeve van het RFM (Register voor Financieel Management).

Daarmee biedt A&A Opleidingen een maatschappelijk verantwoord uniek product dat het gehele traject van het verkrijgen van actuele kennis, gekoppeld aan een officieel certificaat en mogelijke opname in een register omvat. Bovendien is ten behoeve van kwaliteit en inhoud de Associatie voor Examinering betrokken bij onze opleidingen.

Het is mogelijk deel te nemen aan deze opleidingen op basis van inschrijving voor de plaatsen Amsterdam, Breda, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, Utrecht of Zwolle. Daarnaast is het ook mogelijk bij voldoende deelname de opleidingen inhouse te organiseren.

A&A Opleidingen is geaccrediteerd door de Stichting Permanente Educatie Nederland/CEDEO voor de verzorging van comptabele opleidingen en door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de specifieke rubrieken op deze site.