Certificering

De cursussen zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse deskundigen op uw vakgebied, de Associatie voor Examinering, welk instituut examineert voor de diploma’s PDL, VPS, CPS/CBC, MBA en andere financiële opleidingen en de betrokken docenten. Hiermee wijken onze cursussen in positieve zin af van de reeds bestaande update cursussen op uw vakgebied. Dit heeft geresulteerd in het feit dat indien u een cursus volgt u daarvoor mede van de Associatie voor Examinering een certificaat ontvangt..