Vragen

Voorafgaande aan de cursus kunt u met gebruikmaking van het inschrijfformulier praktijkcases in bepaalde rubrieken voorleggen die, indien relevant en nuttig voor alle deelnemers, tijdens de cursussen interactief behandeld zullen worden. Zodoende kunt u van deskundigen tijdens de cursussen direct een advies krijgen hoe zaken in de praktijk aan te pakken.

De rubrieken voor de Salaris Update Cursus zijn:
Loonheffingen;
Sociale Zekerheid;
Arbeidsrecht.