Update cursus Salarisadministratie

(met PE-punten voor NIRPA en RFM)Onze salaris update cursus op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht, is een gezamenlijk initiatief van A&A Opleidingen en de Associatie voor Examinering, met als doelgroep personen die op middelbaar of hoger niveau opgeleid zijn op het gebied van salarisadministratie of bedrijfs- (financiële) administratie of daarmee ervaring hebben. Met de update cursus van A&A Opleidingen is het maximaal aantal te behalen punten (2x90) van het NIRPA Register en van het RFM Register (2x8). Inschrijving in een dergelijk register geeft u het recht een titel te voeren. Onze update cursus wordt 2 keer per jaar gehouden (voor- en najaar) en lopen parallel met de voorjaars- en najaarsnota (Prinsjesdag). Tijdens deze dagen komen alle actuele zaken (zoals fiscale maatregelen voortvloeiende uit het belastingplan, die jaarlijks wordt aangepast) en andere voor uw vakgebied relevante informatie aan de orde. … [Read more...]