Finance for non Financials

In één dag meer inzicht in en begrip van de financiële positie van een onderneming.

Heeft u regelmatig te maken met het moeten beoordelen van financiële rapportages, jaarstukken of een jaarverslag zonder dat u daarvoor specifiek bent opgeleid dan is het volgen van het  ééndaagse seminar Finance for non Financials voor u bijzonder nuttig en leerzaam. Na het volgen van dit seminar bent u in staat in grote lijnen de cijfers van een onderneming te begrijpen.

Dit seminar is interessant voor deelnemers werkzaam in bijvoorbeeld de bancaire sector of de verzekeringsbranche waar jaarstukken beoordeeld moeten worden, voor managers in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld voor een management assistent/secretaresse. Feitelijk iedereen die de financiële positie van een persoon (vb. ZZP’er) of onderneming moet begrijpen. En wat dacht u van het in grote lijnen kunnen begrijpen van de interne financiële processen? Een bijzonder nuttige opleiding derhalve.

Dit seminar is zoals u leest voor vele verschillende deelnemers interessant. De enige voorwaarde voor deelname is dat u weinig kennis van financiële administratie- en verslaglegging heeft.

Voor dit ééndaagse seminar kunt u zich inschrijven middels het op de site aanwezige inschrijfformulier.
De cursus leent zich vanwege de vele belanghebbenden in een organisatie vooral ook voor het inhouse organiseren daarvan.