Inschrijven

Wilt u zo vriendelijk zijn het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
(met een sterretje aangegeven velden verplicht in te vullen).

ManVrouw


Ik schrijf mij in voor:
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 1 februari 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 8 maart 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 5 april 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 10 mei 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 7 juni 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 5 juli 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 6 september 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 4 oktober 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 1 november 2019 te Haarlem
Eéndaagse seminar Finance for non Financials op 6 december 2019 te Haarlem

Opleidingsachtergrond van de deelnemer:
- In welk functie bent u actief?

Algemene vragen (alleen in te vullen indien van toepassing)
- Volgt u een bepaald dieet?

- Zijn er voor u wegens een handicap bepaalde voorzieningen nodig?

- Hoe bent u in contact gekomen met A&A Opleidingen?

Facturatie
Indien uw werkgever het cursusgeld betaalt, wilt u dan het onderstaande invullen.


Tarief:
- inschrijfgeld € 495,00 (exclusief BTW)

(Betaling binnen 30 dagen na facturatie doch uiterlijk voordat aan het college wordt deelgenomen)

Zie voor de annuleringsregeling de praktische informatie deelnemers.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie over cursussen van of algemene informatie over A&A Opleidingen. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

A&A Opleidingen gedraagt zich naar de voorwaarden zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in haar administratie.

Met toezending van dit aanmeldingsformulier verklaart u op de hoogte en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden voor deelnemers van A&A Opleidingen.

Rekeningnummer A&A Opleidingen: NL47 RABO 0313 2474 20 te Haarlem.
BTW nummer: NL 8188.94.131 B01 ten name van A&A Education B.V.

A&A Opleidingen
Wateringweg 141
2031 EG Haarlem
Tel.nr. 06 – 45 45 72 53
info@aaopleidingen.nl