September 2016

Salaris Update Cursussen – PDL/VPS Actualiteitscursussen in november 2016 weer van start! In 1 dag uw vakkennis in aansluiting op Prinsjesdag weer up to date!
NIRPA 90 PE Punten!

Onderwerpen:

 1. Ontwikkelingen Loonheffingen:
  – WKR  (laatste ontwikkelingen)
  – DBA
  – Belastingplan 2017
  – Wet tegemoetkoming loondomein
 2. Ontwikkelingen Sociale zekerheid:
  – Gedifferentieerde premie WGA
  – Verzamelwet 2017
 3. Ontwikkelingen Arbeidsrecht:
  – Ontslag
  – Wet aanpak schijnconstructies
  – Verlofregelingen
 4. Ontwikkeling pensioenen:
  – Pensioen eigen beheer
  – Wet verbeterde premieregeling (variabel pensioen)
 5. Overige
  – Door deelnemers aan te dragen onderwerpen

Data en locaties najaar 2016:
–  Op 08 november (dinsdag) in Breda
– Op 10 november (donderdag) in Utrecht
– Op 15 november (dinsdag) in Eindhoven
– Op 16 november (woensdag) in Amsterdam
– Op 22 november (dinsdag) in Zwolle
– Op 23 november (woensdag) in Eindhoven

September 2016:
Ook dit jaar staat A&A Opleidingen weer met een stand op het congres van het NIRPA. Een belangrijke bijeenkomst voor salaris administrateurs. Het aantal deelnemers bedroeg 450. Bijzonder aandachtpunt is het door het NIRPA uitgevoerde onderzoek onder salaris administrateurs.
Zie de site van het NIRPA met onder andere de volgende conclusies uit dit groots opgezette onderzoek:

Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer !

Ruim twee derde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75%), maar ook door een hogere werkdruk (64%).

Ook in de toekomst wordt de functie van payroll professional zwaarder. 66% geeft aan dat de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salaris professionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht (67%)