Korting voor NIRPA leden

A&A Opleidingen is geaccrediteerd door SPEN, NIRPA, RFM en de Associatie voor Examinering, een garantie voor kwaliteit en inhoud.

A&A Opleidingen geeft 10% korting bij deelname aan de update cursussen voor leden van het NIRPA.

Zowel bij de voorjaars -als najaarscursus verkrijgt u de maximaal haalbare 90 Nirpa PE-punten. Dus 2 cursussen bij ons volgen en u heeft uw jaarlijks benodigde 180 punten.
Dat geldt ook voor het RFM waarvoor u 2 x 8 punten verkrijgt.

Onze update cursussen passen binnen de Permanente Educatie (PE), van essentieel belang voor de kwaliteit van uw functie-uitoefening en uw verdere ontplooiing. Door uw deelname aan beide cursussen verwerft u PE-punten, een belangrijke voorwaarde om ingeschreven te blijven in een Register. Voor beide update cursussen krijgt u evenveel punten. Voor het NIRPA-register ieder 90 punten waardoor uw totaal op 180 punten komt. Om geregistreerd te blijven in het NIRPA-register dient u in totaal jaarlijks 180 punten te behalen. Voor het Register RPP dient u jaarlijks nog 40 punten te verwerven voor vaardigheden. Voor de Registers aspirant RSa en RSa dient u eens in de drie jaar 40 punten voor vaardigheden te verwerven. Kortom door het volgen van de update cursussen bij A&A Opleidingen verkrijgt u het vrijwel volledige aantal PE-punten.

Het zelfde aantal punten krijgt u bij het register van het NIRPA voor het volgen van de Finance Update Cursus. Interessant vooral voor deelnemers die in het brede gebied van salaris- en financiële administratie actief zijn.

De tweede belangrijke voorwaarde voor opname in een register is ondermeer het in bezit zijn van een PDL, VPS, CPS/CBC, MBA of SPD diploma.

Indien u wordt toegelaten tot één van de registers en jaarlijks uw PE-punten behaalt bent u gerechtigd om de titel aspirant RSa, RSa of RPP c.q. RFM achter uw naam te voeren.

Het spreekt voor zich dat inschrijving in een register voor u buitengewoon nuttig zal zijn. Het vormt een erkenning voor u en uw beroep. Leden van het register worden jaarlijks getraind in hun vakgebied, een garantie dat leden de beste op hun vakgebied zijn. Het register is tevens een netwerk voor hen die actief zijn binnen hun vakgebied salarisadministratie respectievelijk bedrijfs- (financiële) administratie.

De kosten per cursus, inclusief Nirpa PE-Punten, bedragen € 440,00 (exclusief korting en exclusief BTW).
Indien u zich inschrijft voor 2 update cursussen, inclusief Nirpa PE-Punten (bijv. voor- en najaar), bedraagt het inschrijfgeld slechts (inclusief korting) € 790,00 (exclusief korting en exclusief BTW).