Update cursus Financiële Administratie

Onderstaande tekst is een voorbeeld hoe de cursus er uit kan zien. Op dit moment wordt de cursus niet door ons georganiseerd doch zullen wij bij voldoende belangstelling (vb. inhouse) direct ter hand nemen..

Graag informeren wij u over een update cursus op het gebied van Finance en dan in het bijzonder het onderdeel Financial Accounting( Externe Verslaggeving), een gezamenlijk initiatief van A&A Opleidingen en de Associatie voor Examinering. Een update cursus voor personen die op middelbaar of hoger niveau opgeleid en werkzaam zijn op het gebied van bedrijfs- (financiële) administratie. Regelmatig zal u bij één van de opleiders in Nederland een update cursus volgen op uw vakgebied. Belangrijk en mogelijk naar tevredenheid, maar deze opleidingen, veelal in seminarvorm, houden niet specifiek verband met de Associatie voor Examinering waar u bijvoorbeeld examen PDB, MBA en SPD heeft gedaan voor de bedrijfsadministratieve (financiële) examenlijn.

Bovendien hebben deze bijeenkomsten meestentijds een sterk algemeen karakter. Daarnaast leveren deze doorgaans geen certificaat en geen of een beperkt aantal Permanente Educatie punten, ondermeer vereist om opgenomen te blijven in een Register. Aan de Update cursussen van A&A Opleidingen is het maximaal aantal jaarlijks te behalen punten (16) van het RFM Register verbonden. Inschrijving in dit register geeft u het recht een titel te voeren.

Door het volgen van Cursussen I en II verkrijgt u tevens 180 (2×90) punten voor het Register van het NIRPA.

A&A Opleidingen heeft samen met de Associatie voor Examinering een update dagcursus ontwikkeld, dat 2 keer gedurende het jaar wordt gehouden. Deze cursussen lopen parallel met de najaars- (Prinsjesdag) en voorjaarsnota en worden derhalve in oktober, november en december (deel 1) en respectievelijk april, mei en juni (deel 2) gegeven.