Update cursus Salarisadministratie

(met PE-Punten voor NIRPA en RFM)

Graag informeren wij u over een update cursus op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht, een gezamenlijk initiatief van A&A Opleidingen en de Associatie voor Examinering, een update cursus voor personen die op middelbaar of hoger niveau opgeleid zijn op het gebied van salarisadministratie of bedrijfs- (financiële) administratie of daarmee ervaring hebben. Regelmatig zal u bij één van de opleiders in Nederland een update cursus volgen op uw vakgebied. Belangrijk en mogelijk naar tevredenheid, maar deze opleidingen, veelal in seminarvorm, houden niet specifiek verband met de Associatie voor Examinering waar u examen heeft gedaan voor respectievelijk de salaris- dan wel bedrijfsadministratieve (financiële) examenlijn.

Bovendien hebben deze bijeenkomsten meestentijds een sterk algemeen karakter. Daarnaast leveren deze doorgaans geen certificaat en geen of een beperkt aantal Permanente Educatie punten, ondermeer vereist om opgenomen te blijven in een Register. Aan de Update cursussen van A&A Opleidingen is het maximaal aantal te behalen punten (2×90) van het NIRPA Register en van het RFM Register (2×8) verbonden. Inschrijving in een dergelijk register geeft u het recht een titel te voeren.

A&A Opleidingen heeft samen met de Associatie voor Examinering een update dagcursus ontwikkeld, dat 2 keer gedurende het jaar wordt gehouden. Deze cursussen lopen parallel met de najaars- (Prinsjesdag) en voorjaarsnota en worden derhalve in april (module1) en november (module2) gegeven. In deze 2 dagen komen alle actuele zaken (zoals fiscale maatregelen voortvloeiende uit het belastingplan, dat jaarlijks wordt aangepast) en andere voor uw vakgebied relevante informatie aan de orde. De volgorde van de modulen I en II is niet bepalend voor uw deelname. U kunt in het voorjaar starten met module II en aansluitend in het najaar module I volgen of andersom. Het gaat immers om de actualiteit van het moment.