Inhoud

Tijdens de cursus in het voorjaar van 2018 komen naast de actualiteit van nieuwe wet- en regelgeving, ondermeer de navolgende onderwerpen aan de orde:

 1. Ontwikkelingen Loonheffingen:
  – Evaluatie WKR
  – DBA
  – Belastingplan 2018
  – Wet tegemoetkoming loondomein (LIV, LKV) en verloonde uren
 2. Ontwikkelingen Sociale zekerheid:
  – Gedifferentieerde premie WGA
  – Verzamelwet 2018
 3. Ontwikkelingen Arbeidsrecht:
  – Ontslag
  – Wet aanpak schijnconstructies
  – Verlofregelingen
 4. Ontwikkeling pensioenen:
  – Stichting PAWW
  – AVG, bent u er al klaar voor?
 5. Overige
  – Door deelnemers aan te dragen onderwerpen

Dagelijks worden wijzigingen en ontwikkelingen bijgehouden i.v.m. parlementaire behandeling.

Bij elke cursus ontvangt u een handout van de PowerPoint presentatie en artikelen in een map welke u kunt gebruiken als naslagwerk om u op alle voorkomende gebieden te ondersteunen.

De opzet van de cursus wordt voorts gekenmerkt door het niveau van de docenten, waardoor u gegarandeerd bent ook daadwerkelijk uw kennis up to date te brengen, de uitgebreide lunch en tenslotte en bepaald nuttig, een netwerkborrel na afloop van de cursus zodat u in de gelegenheid wordt gesteld met vakgenoten kennis te maken en ervaringen/inzichten uit te wisselen. De cursus wordt op diverse locaties gegeven, vangt om 9.30 uur aan en eindigt met de netwerkborrel om 16.30 uur.

Met het oog op het verkrijgen van PE-punten en om hieraan ook de waarde toe te kennen die het heeft, verzoeken wij u zich bij het invullen van de deelnemerslijst, bij aanvang van de cursus, te legitimeren.

Zoals u leest is dit voor u een bijzonder interessante en nuttige cursus, afgesloten met een officieel certificaat en de mogelijke opname in het NIRPA-register of Register Financieel Management (RFM). Het volgen van de Finance Update Cursus, waaraan verbonden het maximaal haalbare aantal PE-punten voor het RFM, is ook vanwege de vele raakvlakken voor meer financieel gerichte deelnemers interessant en nuttig.