Inschrijven

Wilt u zo vriendelijk zijn het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
(met een sterretje aangegeven velden verplicht in te vullen)

ManVrouw
Ik schrijf mij in voor:

De Salaris Update Cursus
De Salaris Update Cursus inclusief Nirpa en/of RFM PE-punten

Datum en Locatie voorjaar 2019
Amsterdam dinsdag 16 april van 9.15 – 16.45 uur
Breda woensdag 17 april van 9.15 – 16.45 uur
Zwolle dinsdag 23 april van 9.15 – 16.45 uur
Rotterdam maandag 29 april van 9.15 – 16.45 uur
Utrecht donderdag 2 mei van 9.15 – 16.45 uur
Eindhoven dinsdag 14 mei van 9.15 – 16.45 uur

Datum en Locatie najaar 2019
Amsterdam woensdag 6 november van 9.15 – 16.45 uur
Breda woensdag 13 november van 9.15 – 16.45 uur
Zwolle woensdag 20 november van 9.15 – 16.45 uur
Rotterdam maandag 25 november van 9.15 – 16.45 uur
Utrecht maandag 2 december van 9.15 – 16.45 uur
Eindhoven dinsdag 3 december van 9.15 – 16.45 uur
Eindhoven donderdag 12 december van 9.15 – 16.45 uur

Vakinhoudelijke vragen vooraf te stellen

Algemene vragen (alleen in te vullen indien van toepassing)
- Volgt u een bepaald dieet?

- Zijn er voor u wegens een handicap bepaalde voorzieningen nodig?

- Hoe bent u in contact gekomen met A&A Opleidingen?

Facturatie
Indien uw werkgever het cursusgeld betaalt, wilt u dan het onderstaande invullen.


Korting 10% i.v.m.NIRPAlidm. VNSa
Mijn lidmaatschapsnummer van Nirpa of VNSa is:

Tarieven:
- inschrijfgeld € 440,00 (exclusief BTW)
- inschrijfgeld € 792,00 (exclusief BTW) bij gelijktijdige inschrijving voor 2 cursussen (vb. najaar en voorjaar)

(Betaling binnen 30 dagen na facturatie doch uiterlijk voordat aan het college wordt deelgenomen)

Zie voor de annuleringsregeling de praktische informatie deelnemers.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie over cursussen van of algemene informatie over A&A Opleidingen. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

A&A Opleidingen gedraagt zich naar de voorwaarden zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in haar administratie.

Met toezending van dit aanmeldingsformulier verklaart u op de hoogte en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden voor deelnemers van A&A Opleidingen.
Link naar algemene voorwaarden
Ik ga akkoord

Rekeningnummer A&A Opleidingen: NL47 RABO 0313 2474 20 te Haarlem.
BTW nummer: NL 8188.94.131 B01 ten name van A&A Education B.V.

A&A Opleidingen
Wateringweg 141
2031 EG Haarlem
Tel.nr. 06 – 45 45 72 53
info@aaopleidingen.nl